is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. de aanduiding van ten verkoop aangeboden eieren; e. de behandeling en de terugzending van verpakkingsmateriaal ... enz.; f. standaardvoorwaarden voor de verkoop, levering en betaling ... enz.; f. bis. de verkoops-, leverings-en betalingsvoorwaarden bij de uitvoer van eieren.

Art. 9. Op overtreding van een op grond van artikel 93, eerste lid, van de Wet vastgestelde verordening door personen, bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Wet kunnen, ook indien de overtreding als strafbaar feit is aangewezen, bij die verordening tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.

d. de aanduiding van ten verkoop aangeboden eieren of eiprodukterr,

e. ONGEWIJZIGD

f. ONGEWIJZIGD

f. bis. de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden bij de uitvoer van eieren of eiprodukten.

Art. 9.1. Op overtreding van een op grond van artikel 93, eerste lid, van de Wet vastgestelde verordening door de personen, bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Wet kunnen, ook indien de overtreding als strafbaar feit is aangewezen, bij die verordening tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.

9.2. Op overtredingen van een verordening betreffende één of meer der in artikel 6, onder a, b en d genoemde onderwerpen kan bij die verordening als tuchtrechtelijke maatregelen een geldboete tot ten hoogste tienduizend gulden worden gesteld.

Behoort bij Koninklijk besluit van 27 september 1979, Stb. 594. Mij bekend:

De Minister van Sociale Zaken, Albeda