is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

597

Wet van 24 oktober 1979, houdende naturalisatie van d'Amato, Pietro en 27 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van d'Amato, Pietro en 27 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 d'Amato, Pietro, geboren te S. Constantino Albanese (Italië) 17 april 1952, wonende te IJsselstein (Utrecht); 2 Aouad, Nagib, geboren te Kairo (Egypte) 11 november 1948, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland), met bepaling dat de spelling van zijn geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Awad»; 3 O'Brien, Kenneth George, geboren op Aruba (Nederlandse Antillen) 10 januari 1951, wonende te Haarlem (Noord-Holland); 4 Isidore, Angelica, geboren op Aruba (Nederlandse Antillen) 12 januari 1953, echtgenote van O'Brien, Kenneth George; 5 Cheng, Chong-Yee, geboren te Po-on (China) 19 mei 1942, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 6 Ng, Kin-Kwan, geboren te Po-on (China) 29 september 1951, echtgenote van Cheng, Chong-Yee, met bepaling dat haar geslachtsnaam wordt gewijzigd in «Wu»;