is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Urth, Hans Jürgen, geboren te Bochum (Bondsrepubliek Duitsland) 15 september 1942, wonende te Zwolle (Overijssel); 21 Williams, Cornelius Russell, geboren te St. Asaph (Groot-Brittannië) 7 september 1943, wonende te Enschede (Overijssel); 22 Wong, Cheung Sing, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 1 november 1953, wonende te Monnickendam (Noord-Holland); 23 Chan, Wai Chun, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 5 augustus 1954, echtgenote van Wong, Cheung Sing; 24 Wong, Shu Pui, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 17 september 1946, wonende te Bussum (Noord-Holland); 25 Ching, Mei Lan, geboren te Singapore (Singapore) 30 september 1951, echtgenote van Wong, Shu Pui; 26 Yuen, Fu Yau, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 15 februari 1939, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 27 Tse, Yuen Lin, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 20 december 1949, echtgenote van Yuen, Fu Yau; 28 Zileli, Cengiz Cavit, geboren te Develi (Turkije) 14 mei 1955, wonende te Delft (Zuid-Holland), met bepaling dat zijn voornamen worden gewijzigd in «David».

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan de buiten het Koninkrijk geboren en buiten het Koninkrijk wonende minderjarige kinderen die tot Urth, Hans Jürgen, genoemd in artikel 1, onder 20, in familierechtelijke betrekkingen staan.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 oktober 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de vijftiende november 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11979/80,15 820; Hand. I11979/80, blz. 419^420; Kamerstukken 11979/80,15 820 (15); Hand. 11979/80, tweede vergadering van 23 oktober 1979.