is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

598

Wet van 24 oktober 1979, houdende naturalisatie van Angelovski, Ljubomir en 24 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Angelovski, Ljubomir en 24 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892,268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Angelovski, Ljubomir, geboren te Skopje (Joegoslavië) 25 november 1949, wonende te Emmen (Drenthe); 2 Bondor, József, geboren te Tovaros (Hongarije) 1 april 1938, wonende te 's-Gravenhage (Zuid-Holland), met bepaling dat de spelling van verzoekers voornaam wordt vastgesteld als «Jozsef»; 3 Cheng, Wing Foon, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 27 maart 1958, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 4 Chow, Chin Fah, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 30 oktober 1948, wonende te Schagen (Noord-Holland); ,d' 5 Cramer, Heinrich, geboren te Emmen (Drenthe) 13 mei 1923, wonende te Barger-Compascuum, gemeente Emmen (Drenthe); 6 da Cruz Duarte, Maria do Rosario, geboren te Sao Nicolau (Kaapverdië) 16 juni 1964, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland), met bepaling dat haar geslachtsnaam wordt gewijzigd in «da Cruz» en haar voornaam in «Maria»;