is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 Susanto, Freddy, geboren te Jakarta (Indonesië) 19 juni 1955, wonende te Tiel (Gelderland); 19 Tomasouw, Estrella Elisabeth, geboren te Bandoeng (Indonesië) 3 januari 1952, wonende te Arnhem (Gelderland); 20 Tomasouw, Farina Wanda, geboren te Djatinegara (Indonesië) 6 september 1954, wonende te Arnhem (Gelderland); 21 Usmany, Jacobus, geboren te Semarang (Indonesië) 2 maart 1951, wonende te Doesburg (Gelderland); 22 Wenas, Sabrina, geboren te Jakarta (Indonesië) 18 februari 1956, wonende te Amsterdam (Noord-Holland).

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 oktober 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de vijftiende november 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling inde Staten-Generaal: Kamerstukken I11979/80,15 811; Hand. I11979/80, blz. 419-420; Kamerstukken 11979/80,15 811 (15); Hand. 11979/80, tweede vergadering van 23 oktober 1979.