is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

611

Wet van 1 november 1979, houdende naturalisatie van Cheng, Yuen Chu en 25 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Cheng, Yuen Chu en 25 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892,268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Cheng, Yuen Chu, geboren te Wenchow (China) 14 december 1953, wonende te Uden (Noord-Brabant); 2 Yau, Pek Yim, geboren te Perak (Maleisië) 26 december 1954, echtgenote van Cheng, Yuen Chu; 3 Cheung, Tin Wah, geboren in Kwantung (China) 1 maart 1943, wonende te 's-Gravenhage (Zuid-Holland); 4 Lee, Sui Ling, geboren in Kwantung (China) 6 september 1949, echtgenote van Cheung, Tin Wah; 5 da Conceipao Verissimo, Manuel António, geboren te Lissabon (Portugal) 14 april 1951, wonende te Purmerend (Noord-Holland), met bepaling dat verzoekers geslachtsnaam wordt gewijzigd in «Verissimo» en de spelling van zijn tweede voornaam wordt vastgesteld als «Antonio»; 6 Gonzalez Mele, Rodolfo José, geboren te Buenos Aires (Argentinië) 19 augustus 1928, wonende te Baarlo, gemeente Maasbree (Limburg);