is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

625

Beschikking van de Minister van Justitie van 9 november 1979, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Militaire wachtgeldregeling 1961 (Stb. 253), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 juli 1979, Stb. 620

De Minister van Justitie,

Gelet op Artikel VI, vierde lid, van het Koninklijk besluit van 28 juli 1979, Stb. 620;

Besluit:

de tekst van de Militaire wachtgeldregeling 1961 (Stb. 253), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 juli 1979, Stb. 620, in het Staatsblad te plaatsen als bijlage van deze beschikking.

's-Gravenhage, 9 november 1979

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Uitgegeven de tweeëntwintigste november 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter