is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

627

Beschikking van de Minister van Justitie van 9 november 1979, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade II (Stb. 1978,263), zoals deze is gewijzigd bij de wet van 24 oktober 1979, Stb. 626

De Minister van Justitie,

Gelet op Artikel II van de wet van 24 oktober 1979, Stb. 626;

Besluit:

de tekst van de Liquidatiewet Oorlogs- en Watersnoodschade II (Stb.

1978, 263), zoals deze is gewijzigd bij de wet van 24 oktober 1979, Stb. 626 en met ingang van 1 december 1979 luidt, in het Staatsblad te plaatsen als bijlage van deze beschikking.

's-Gravenhage, 9 november 1979

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Uitgegeven de dertigste november 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter