is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 15

De nader door de minister vast te stellen regels over de behandeling van klachten over radiostoringen, veroorzaakt door elektrische inrichtingen, zullen onder meer inhouden: de wijze waarop klachten kunnen worden ingediend, hoe de klachtenbehandeling zal geschieden.

Artikel 16

De genoemde strafmaxima zijn die, welke het vierde lid van artikel 3quinquies van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb. 7) mogelijk maakt.

Artikel 17

Om redenen van doelmatigheid is het territoir van Nederland als woongebied aangemerkt.

Artikelen 18 en 19

Daar het Besluit zich uitstrekt tot het op de markt brengen van «nieuwe» elektrische inrichtingen bevat artikel 18 een overgangsregeling ten aanzien van die elektrische inrichtingen, welke reeds vóór 1 januari 1980 (= de datum van inwerkingtreding van het Besluit) op de Nederlandse markt zijn gebracht.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes.