is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

640

Besluit van 19 november 1979 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 6 december 1977 (Stb. 674), houdende toepassing van artikel 11 van de Winkelsluitingswet 1976

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, van 17 oktober 1979, no. 679/878 W.J.A., gehoord het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel, de Consumentenbond en Konsumenten Kontakt;

Gelet op artikel 11 van de Winkelsluitingswet 1976 (Stb. 367);

De Raad van State gehoord (advies van 14 november 1979, no. 27); Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris van 16 november 1979, no. 679/1015 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In Ons besluit van 6 december 1977 (Stb. 674) 1 , houdende toepassing van artikel 11 van de Winkelsluitingswet 1976 (Stb. 367), worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 2 wordt aan het slot van onderdeel f de punt vervangen door een puntkomma en na dat onderdeel een nieuw onderdeel opgenomen, luidende:

«g. winkels in ziekenhuizen, waar uitsluitend of in hoofdzaak levensmiddelen, versnaperingen, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften, alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.».

B

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a, wordt gelezen:

«a. op zaterdag van 5 tot 17 uur, op de andere werkdagen van 5 tot 18 uur, op de door de gemeenteraad ingevolge artikel 3, derde lid, van de wet aangewezen avond van 18 tot 21 uur, alsmede op de in artikel 5, onder b en c, van de wet bedoelde dagen van 18 tot 21 uur;».