is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage VI bij het besluit huurprijzen woonruimte

N.B. De ten hoogste redelijke huurprijs is gelijk aan het hoogste huurprijsniveau, waarbij - gegeven het aantal punten - nog juist een huurverhoging van 5% mogelijk is, vermeerderd met die 5%.

Indien de redelijke huuraanpassing is aangegeven met een liggend streepje houdt dit in, dat de huurprijs wordt verlaagd tot deze ten hoogste redelijke huurprijs.

Behoort bij Koninklijk besluit van 21 november 1979, Stb. 649.

Mij bekend,

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

G. Ph. Brokx

Schema van redelijke huuraanpassingen voor woonruimte welke met een zelfstandige woning vormt, in percentages van de geldende huur.

tot 81 81 tot 97 97 tot 113 113 tot 129 129 tot 150 150 tot 177 177 tot 209 209 tot 247 247 tot 289 289 tot 338 338 en meer Geldende kale Kwaliteit in punten vergelijking met huurpeil ter plaatse doch niet meer dan 9% UI Ol UlCr-JOO(OCOCDCD | oiuimar--joocococo | | oiuiuicr'jooipro | | | m ui ui ar oo ur I | | | oi si oi ai m m | | | | | UI Ol UI O) || | | | | ui ui ui ar II I I | | | ui ui ui II I I I I I I Ol II I I I I I I I Ol 270 en meer 230-270 195-230 165-195 140-165 120-140 105-120 90-105 75- 90 60- 75 45- 60 30- 45 tot 30