is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

651

Besluit van 15 november 1979, houdende schorsing van de besluiten van de raad van de Technische Hogeschool Delft van 8 juni 1979 en 7 september 1979 inzake goedkeuring van het reglement van de afdeling der civiele techniek

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze minister van onderwijs en wetenschappen a.i., van 8 november 1979, nr. 353301, Stafdirectie Juridische Zaken Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende de besluiten van de raad van deTechnische Hogeschool Delft van 8 juni 1979, nr. HR-124.8a.4. en van 7 september 1979, nr. HR-127.8a.2, inzake goedkeuring van het reglement van de afdeling der civiele techniek, bij welke besluiten die raad in zijn vergadering van 7 september 1979 heeft gepersisteerd;

Gelezen de brief van het college van bestuur van 3 oktober 1979, nr. 92759 JAZ/P;

Overwegende dat het wenselijk is om, hangende het onderzoek van de vraag of genoemde besluiten, voor zover betrekking hebbende op de artikelen 2, derde tot en met achttiende lid, zeventwintigste en vijfendertigste lid,

3, zevende, dertiende, achttiende, negentiende en twintigste lid, 4, 5, vierde lid, 6, 7, 8, tweede en vierde lid, 9, eerste en derde lid en 11, van voornoemd reglement, in strijd is met de wet of het algemeen belang, de werking daarvan op te schorten;

Gelet op artikel 35 van de Wet universitaire bestuurshervorming 1970;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De besluiten van de raad van de Technische Hogeschool Delft van 8 juni 1979, nr. HR-124.8a.4„ en van 7 september 1979, nr. HR-127.8a.2, inzake de goedkeuring van het reglement van de afdeling der civiele techniek, voorzover betrekking hebbend op de artikelen 2, derde tot en met achttiende lid, zevenentwintigste en vijfendertigste lid, 3, zevende, dertiende, achttiende, negentiende en twintigste lid, 4, 5, vierde lid, 6, 7,8, tweede en vierde lid, 9, eerste en derde lid en 11, van dat reglement, worden geschorst voor de tijdsduur van een jaar.

Onze minister van onderwijs en wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 15 november 1979

Juliana

De minister van onderwijs en wetenschappen, A. Pais

Uitgegeven de zesde december 1979,

De Minister van Justitie, J. de Ruiter