is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL III

Voor pensioenbedragen, afgeleid van een pensioengrondslag liggende tussen f 2700 en f 2754 wordt het peil der buitengewone pensioenen verhoogd met een percentage liggende tussen 862,51 en 843,51 en wel zodanig, dat de uitkomst, bij een berekeningspercentage van 100, gelijk is aan f 2700 verhoogd met een percentage van 862,51.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1979.

Lasten en bevelen, dat dit besluit en de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zullen worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 24 oktober 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, J.G. Kraaijeveld-Wouters

De Minister van Financiën, F.H.J.J. Andriessen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf

Uitgegeven de zesde december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter