is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

660

Besluit van 30 november 1979, houdende wijziging van het Wisselkoersbesluit 1979

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Generale Thesaurie, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, van 29 november 1979, nr. 379-16114, gedaan met instemming van de Raad van Ministers;

Gelet op artikel 2 van de Wet inzake de wisselkoers van de gulden (Stb. 1978,332);

Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel 1, tweede lid, eerste volzin, van het Wisselkoersbesluit 1979 1 wordt gewijzigd vastgesteld als volgt: 2. Op grond van het in het eerste lid bedoelde arrangement worden de volgende middenkoersen vastgesteld: 100 Belgische/Luxemburgse franken f 6,89531 100 Deense kronen f 35,5237 100 Duitse marken f110,537 100 Franse franken f 46,9235 1 Iers pond f 4,10597 10.000 Italiaanse lires f 23,697

ARTIKEL II

Dit besluit treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.

Soestdijk, 30 november 1979

Juliana

De Minister van Financiën, F. H. J. J. Andriessen

Uitgegeven de dertigste november 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter