is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

664

Besluit van 27 november 1979, houdende wijziging van het Postbesluit 1955 (Stb. 457)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 november 1979, nr. 791026/2 Centrale Directie der Posterijen, Telegrafie en Telefonie;

Overwegende, dat de stijging van de exploitatiekosten van het Staatsbedrijf der PTT noopt tot verhoging van de posttarieven;

Voorts overwegende, dat enkele in het Postbesluit 1955 (Stb. 457) voorkomende artikelen een aanpassing behoeven;

Gelet op artikel 4 van de Aanwijzingswet PTT 1954 (Stb. 593) en op de Postwet 1954 (Stb. 592);

De Raad van State gehoord (advies van 14 november 1979, nr. 25);

Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris van 21 november 1979, nr. 791120/1 Centrale Directie der Posterijen, Telegrafie en Telefonie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Postbesluit 1955 (Stb. 457) 1 wordt gewijzigd als volgt:

A

In het eerste lid van artikel 3 wordt het bepaalde onder c. gelezen: «kennelijk bestemd zijn om ter post te worden bezorgd, dan wel na vervoer door de posterijen zijn afgeleverd;».

1. Het vermelde onder a. tot en met g. in het eerste lid van artikel 14 wordt gelezen: «a. voor een briefkaart 45 cent b. voor een postblad 50 cent c. voor elke andere brief niet zwaarder dan 20 gram 60 cent boven 20 tot en met 50 gram 120 cent boven 50 tot en met 100 gram 180 cent boven 100 tot en met 250 gram 240 cent d. voor een drukwerkkaart 45 cent