is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

667

Besluit van 11 oktober 1979, houdende wijziging van de Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 8 juni 1979, Directie Bijstandszaken, nr. U 72627;

Gelet op de artikelen 11 en 4a van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395);

Gezien de adviezen van het College Algemene Bijstandswet van 14 december 1978; en van de Centrale Commissie Zelfstandigen van 9 oktober 1978;

De Raad van State gehoord (advies van 25 juli 1979, nr. 17);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 2 oktober 1979, Directie Bijstandszaken, nr. U 75112-Fo.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen (Stb. 1977, 526) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10 wordt als volgt gelezen:

Artikel 10

Tot het tijdstip van de vaststelling van het jaarinkomen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, wordt op verzoek van de aanvrager over het desbetreffende boekjaar of een gedeelte daarvan een maandelijkse uitkering verleend in de vorm van een geldlening.

B

De artikelen 11-19 worden vernummerd tot 14-22.

Na artikel 10 worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: