is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

678

Besluit van 27 november 1979, houdende verlenging van de schorsing van het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren van 4 december 1978 tot verlening van een ontheffing ten behoeve van het houden van een antiekbeurs

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, van 22 november 1979, no. 679/1016 W.J.A.;

Overwegende, dat burgemeester en wethouders van de gemeente Haren met toepassing van artikel 10, derde lid, van de Winkelsluitingswet 1976, bij besluit van 4 december 1978 aan het Organisatiebureau ABC te Amsterdam van de in de artikelen 2, eerste lid, onder b en c, en 8 van voornoemde wet vervatte verboden ontheffing hebben verleend ten behoeve van het houden van een antiekbeurs in het Postiljonmotel, Emmalaan 33, te Haren, op zondag 4februari 1979;

dat het onderzoek naar de vraag of dit besluit in strijd is met de wet of het algemeen belang nog niet is beëindigd;

Gelet op de artikelen 185, eerste lid, en 187 van de gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De schorsing van het hierboven genoemde besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren te verlengen tot 31 januari 1980.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 27 november 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp

Uitgegeven de achttiende december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter