is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

679

Beschikking van de Minister van Justitie van 14 december 1979, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1966, 6), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 5 juli 1979, Stb. 379

De Minister van Justitie,

Gelet op Artikel XX van de wet van 11 april 1979, Stb. 304;

Besluit;

de tekst van de Algemene burgerlijke pensioenwet (Stb. 1966, 6), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 5 juli 1979, Stb. 379, in het Staatsblad te plaatsen als bijlage van deze beschikking.

's-Gravenhage, 14 december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter