is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Hetgeen overigens nog nodig is voor de invoering van deze wet wordt door Onze Minister geregeld.

Artikel W 11

Deze wet kan worden aangehaald als: Algemene burgerlijke pensioenwet.

Artikel W 12

1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1966. Indien het Staatsblad, waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1965, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot 1 januari 1966. Wij kunnen voor bepaalde artikelen of onderdelen daarvan een andertijdstip van inwerkingtreding vaststellen. 2. Waar in deze wet sprake is van het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet wordt daarmede bedoeld 1 januari 1966.