is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 681-700, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115. Post 90.24 wordt vervangen door «90.24 Meet-, controle- en regelinstrumenten, -apparaten en -toestellen, voor gassen of voor vloeistoffen of voor het automatisch regelen van temperaturen, zoals manometers, thermostaten, peiltoestellen, trekregelaars, doorstromingsmeters en warmteverbruiksmeters, met uitzondering van de toestellen, apparaten en instrumenten, bedoeld bij post 90.14: A. bestemd voor burgerluchtvaartuigen (a) ......vrij B. andere: I. Manometers...................8,5% II. Thermostaten ..................8,5% III. andere ......................8,6% (a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de Minister van Finan ciën.». 116. Bij post 90.27 wordt: A. onderverdeling B vervangen door «B. Snelheidsmeters en tachometers: I. bestemd voor burgerluchtvaartuigen (a) ......vrij II. andere.........................8,6 %»; B. aan de voet opgenomen «(a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de Minister van Financiën.». 117. Post 90.28 wordt vervangen door «90.28 Elektrische of elektronische meet-, verificatie-, controle-, regel-, of analyseerinstrumenten, -apparaten en -toestellen: A. Instrumenten, apparaten en toestellen, elektronisch: I. bestemd voor burgerluchtvaartuigen (a) . . . .vrij II. andere: a. speciaal ontworpen voor de telecommunicatietechniek (hypsometers, kerdometers, nepermeters, distorsie- of vervormingsmeters, psofometers en dergelijke); voor het meten en de detectie van ioniserende stralen; andere meetinstrumenten met compenserende registreerinrichting; andere meetinstrumenten voor elektrische grootheden..................12,8% b. overige ....................12,3% B. andere: I. bestemd voor burgerluchtvaartuigen (a) . . . .vrij II. overige......................6,3% (a) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te stellen door de Minister van Financiën.». 118. Bij post 90.29: A. worden de onderverdelingen A en B vervangen door «A. Delen, onderdelen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend, dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor elektronische instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij post 90.28 A: I. Delen en onderdelen van controle-instrumenten, voor het vliegen met behulp van een automatische piloot, bestemd voor burgerluchtvaartuigen (a) . .vrij II. andere.........................12,3%*'