is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 681-700, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL IV

Aan artikel 9 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 4 wordt een nieuw derde lid toegevoegd, luidende:

3. Indien de werknemer de arbeidsverhouding in strijd met artikel 6 beëindigt, is de rechtsvordering tot nakoming van de arbeidsverplichting van de werknemer onder bepaling van een dwangsom of van gijzeling niet toegelaten.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te New York, 14 december 1979

Juliana

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Minister van Sociale Zaken, Albeda

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1970/71, 11 001; 1971/72, 11 001; 1973/74, 11 001; Hand, II 1972/73, blz. 1709-1710, 1735, 1756-1757; 1973/74, 944-950, 953-967; 3089-3105,3132; Kamerstukken 11973/74, 11 001(68); 1978/79, 11 001(15, 15a); 1979/80,11 001(17); Hand. I 1979/80, blz. 105. 1 Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 10 maart 1979, Stb. 170. 2 Stb. 1950, K 258, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 5 juli 1979, Stb. 448. 3 Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 13 september 1979, Stb. 501. 4 Stb. 1945, F 214, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 8 april 1976, Stb. 229.