is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 681-700, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontvangsten

Omschrijving Bij TOTAAL 828 500 000 1 Opbrengst wegens verkopen van interventieprodukten 323 300 000 2 Bijdrage van het E.O.G.F.L. wegens verlies op aan- en verkopen van interventieprodukten 164 600 000 3 Overboeking van de financiering van de interventievoorraden per 31-12-1978 naar het jaar 1979 215 800 000 4 Voordelig saldo van niet voor rekening van de Europese Gemeenschappen komende ontvangsten en uitgaven voortvloeiende uit E.E.G.-maatregelen 29 000 000 5 Bijdrage van de Europese Gemeenschappen van 10% van de door Nederland afgedragen landbouwheffingen 31 100 000 6 Opbrengst van vervallen waarborgsommen 2 300 000 Het volgende artikel wordt ingevoegd 6a Bijdrage van de Afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw 62 200 000 7 Overige ontvangsten 200 000 Uitgaven Omschrijving Bij Af TOTAAL 828 500 000 1 Overboeking van dienstjaar 1977 van de financiering van de interventievoorraden per 31-12-1977 402 300 000 2 Aankopen van interventieprodukten 301 400 000 Het volgende artikel wordt ingevoegd: 2a Toeslagregeling consumptie-aardappelen 200 000 3 Uitvoering van maatregelen door de produktschappen 1 600 000 De volgende twee artikelen worden ingevoegd: 3a Uitgaven in verband met de schoolmelkvoorziening 2 000 000 3b Uitkeringen leveranties fabrieksaardappelen, oogst 1977 26 000 000 4 Bijdrage aan de Afdeling Oriëntatie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw 5 100 000 Het volgende artikel wordt ingevoegd: 4a Afboeking van oninbare vorderingen 8 000 6 Bijdrage aan Hoofdstuk XIV (Landbouw en Visserij) 100 092 000

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 28 november 1979

Juliana

De Minister van Landbouw en Visserij, Van der Stee

Uitgegeven de achtste januari 1980

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1978/79, 15582; 1979/80, 15 582; Hand. I11979/80, blz. 1223; Kamerstukken I 1979/80, 15582(23); Hand. 11979/80, blz. 43.