is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 681-700, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

696

Besluit van 4 december 1979, houdende tiende wijziging van het Besluit vergoeding politiekosten 1950 (Stb. K 384)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën van 30 maart 1979, nr. EA79/U849, Directoraat-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, Directie Politie en van 24 april 1979, nr. 479-1699, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen;

Gelet op artikel 9a van de Politiewet (Stb. 1957, nr. 244);

De Raad van State gehoord (advies van 6juni 1979, nr. 13);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën van 5 november 1979, nr. EA79/1724, Directoraat-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, Directie Politie en van 30 november 1979, nr. 479-5276, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Financiën Publiekrechtelijke Lichamen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel 3, eerste lid, 1 wordt gelezen als volgt: 1. De uitkering bedraagt: I. voor personeelskosten, met uitzondering van de kindertoelagen: a. voor de gemeenten, waarvan de maximumsterkte van het gemeentelijk politiekorps bedraagt: minder dan 40 man: te rekenen van 1 januari: 1969 f 10 000,-; 1972 f 14 000,-; 1973 f 24 000,-; 1974 f 32 000,-; 197 5 f40 000,-; 40 man of meer, maar minder dan 60 man: te rekenen vanaf 1 januari: 1969f 16 000,-; 1972 f 20 000,-; 1973 f 30 000,-; 1974 f36 000,-; 1975 f 44 000,-; 60 man of meer: te rekenen van 1 januari: 1969f 30 000,-; 1972 f 32 000,-; 1973 f36 000,-; 1974 f 40 000,-; 1975 f48 000,-; b. voor iedere adspirant begrepen onder de feitelijke sterkte: voor het jaar 1965, naar gelang de gemeenten voor de toepassing van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 waren/zijn ingedeeld in de 1 e, 2e of 3e klasse f 8 320,-, f 8 280,- en f 8 240,—; voor het jaar: 1966 f 9 480,-; 1967 f10 660,-; 1968 f 11 500,-; 1969 f12 490,-; 1970 f 13 400,-; voor het jaar: te rekenen van 1 januari 1971 f15120,-; 1972 f 16700,-; 1973 f 19 920,-; 1974 f23 350,-; 1975f 26 600,-;

1 van het Koninklijk besluit vergoeding politiekosten (Koninklijk besluit van 4 september 1950, Stb. K 384, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 10 september 1973, Stb. 481).