is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD 1979, 711

nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

VERBETERBLAD

Op blz. 23, artikel XXVII, zesde lid

staat: «6. Zodra de in dit artikel bedoelde toeslagen tot nihil zijn verminderd vervalt dit artikel.»

lees: 6. Zodra de in dit artikel bedoelde toeslag tot nihil is verminderd vervalt dit artikel.

Op blz. 33, artikel XLIII, elfde regel

staat: «(Stb. 1977,495) en artikel XXIX, derde lid, van de Wet houdende nadere wij-»

lees: (Stb. 1977,495) en artikel XXX, derde lid, van de Wet houdende nadere wij's-Gravenhage,

25 januari 1980

De Minister van Justitie, J. de Ruiter