is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

718

Besluit van 20 december 1979, houdende wijziging van het Besluit bedrijfsspaarregelingen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz , enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 16 november 1979, nr. 079-2410, Directie Wetgeving Directe Belastingen, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken;

Gelet op artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521) en artikel 6 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1953, 577);

De Raad van State gehoord (advies van 5 december 1979, nr. 19);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 19 december 1979, nr. 079-2799, Directie Wetgeving Directe Belastingen, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In het Besluit bedrijfsspaarregelingen (Stb. 1965, 261 ) 1 wordt in artikel 10, eerste lid, letter c, «voor de heffing van de loonbelasting kinderaftrek genoot» vervangen door: ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1968, 24) recht op kinderbijslag had.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1980.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 20 december 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Financiën, Nooteboom

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

' Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 10 mei 1979, Stb. 266.