is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

728

Wet van 19 december 1979, houdende naturalisatie van Van den Brandt, Adrianus Ludovica en 26 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Van den Brandt, Adrianus Ludovica en 26 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Van den Brandt, Adrianus Ludovica, geboren te Baarle-Hertog (België) 4 augustus 1933, wonende te Baarle-Hertog (België); 2 Broekman, Paulus Johannes, geboren te 's-Hertogenbosch (Noord-Brabant) 6 november 1947, wonende te Swakopmund (Namibië); 3 de Bruin, Guustaaf Cornelis, geboren te Zaandam thans gemeente Zaanstad (Noord-Holland) 22 april 1937, wonende te Kaapstad (Zuid-Afrika); 4 Deknatel, Annelike, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 11 juli 1946, wonendete Keulen (Bondsrepubliek Duitsland); 5 van Diermen, Godert Henri, geboren te Paree (Indonesië) 6 maart 1922, wonende te Sao Paulo (Brazilië); 6 Deville Cavellin, Solange Marie-Louise, geboren te Ugine (Frankrijk) 1 september 1926, echtgenote van van Diermen, Godert Henri;