is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Tupamahu, Lasaroes Harmanus, geboren te Denpasar (Indonesië) 13 juni 1950, wonende te Leerdam (Zuid-Holland).

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 19 december 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de zeventiende januari 1980

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1979/80, 15 954 Hand. II 1979/80, blz. 1987-1988 Kamerstukken I 1979/80, 15 954 (37) Hand. 11979/80, blz. 116.