is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

734

Wet van 19 december 1979, houdende naturalisatie van D'Accorso, Gaetano en 24 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van D'Accorso, Gaetano en 24 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 D'Accorso, Gaetano, geboren te Leonforte (Italië) 8 november 1941, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 2 Boeckx, Maria Joanna Bernadette, geboren te Hoogstraten (België) 12 maart 1934, wonende te Maassluis (Zuid-Holland); 3 Gnoth, Gerhard, geboren te Henningsdorf (Bondsrepubliek Duitsland) 16 februari 1942, wonende te Ochten, gemeente Echteld (Gelderland); 4 Jamil, Farrukh, geboren te Lahore (Pakistan) 4 oktober 1954, wonende te Hoogezand-Sappemeer (Groningen); 5 Kapanci, Merih, geboren te Nazilli (Turkije) 30 november 1945, wonende te Enter, gemeente Wierden (Overijssel); 6 Coban, Gulselar, geboren te Bitlis (Turkije) 10 april 1955, echtgenote van Kapanci, Merih;