is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

740

Wet van 19 december 1979, houdende naturalisatie van Ferdinandus, Sarah Wilhelmina en 22 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Ferdinandus, Sarah Wilhelmina en 22 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Ferdinandus, Sarah Wilhelmina, geboren te Vught (Noord-Brabant) 13 november 1953, wonende te Almelo (Overijssel); 2 Gaspersz, Johannis Nahemia, geboren te Makassar (Indonesië) 10 augustus 1950, wonende te Apeldoorn (Gelderland), met bepaling dat zijn tweede voornaam wordt vastgesteld als «Nahemia»; 3 Haliwela, Benjamin Daniël, geboren te Malang (Indonesië) 25 november 1950, wonende te Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland); 4 Kojongian, Geby Maria Magdalena, geboren te Tandjoenkarang (Indonesië) 2 juli 1958, wonende te Dordrecht (Zuid-Holland); 5 Lesimanuaja, Mezak, geboren te Semarang (Indonesië) 28 december 1950, wonende te Hoogeveen (Drenthe); 6 Lopulissa, Annie Maria, geboren te Vlissingen (Zeeland) 29 januari 1960, wonende te Oost-Souburg, gemeente Vlissingen (Zeeland);