is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

747

Besluit van 28 december 1979 tot wijziging van enige bepalingen inzake de accijns van alcoholhoudende stoffen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 4 december 1979, nr. 079-2557, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, directie Wetgeving Verbruiksbelastingen; Gelet op artikel 3 van de Wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen (Stb. 1963, 240) en de artikelen I en II van de wet van 20 december 1979 (Stb. 706); De Raad van State gehoord (advies van 19 december 1979, nr. 16); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 21 december 1979, nr. 079-2818, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, directie Wetgeving Verbruiksbelastingen; Flebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

In het Besluit accijns van alcoholhoudende stoffen (Stb. 1963, 252) 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Artikel 1, letter b, wordt vervangen door: b. het toevoegen aan niet-mousserende gegiste vruchtendranken van essences, extracten, kippeneierdooiers, kippeneierenstruif, kruiden, suikers, tincturen, vruchten, vruchtesappen of zetmeelstropen. B. Artikel 14, letter a, wordt vervangen door: a. de alcoholhoudende stoffen een alcoholgehalte hebben van ten minste 44 volumepercenten en versneden worden tot een alcoholgehalte van 35 volumepercenten of minder; C. In artikel 18, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a. in letter a wordt: 1°. «f 688,-» vervangen door: f 874,-; 2°. «15 graden Celsius» vervangen door: 20 graden Celsius; b. in letter b wordt: 1°. «f 6,88» vervangen door: f 8,74; 2°. «per graad sterkte» vervangen door: per volumepercent alcoholgehalte. D. In artikel 20, tweede lid, wordt: 1°. «f 6,88» vervangen door: f 8,74; 2°. «per graad sterkte» vervangen door: per volumepercent alcoholgehalte. E. In artikel 35, zesde lid, wordt: 1°. «f 688,-» vervangen door: f 874,-; 2°. «15 graden Celsius» vervangen door: 20 graden Celsius.