is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 751-787, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 28 november 1979

Juliana

De Minister van Sociale Zaken,

Albeda

Uitgegeven de vijftiende januari 1980

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

' Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 november 1977, Stb. 689 Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal; Kamerstukken I11977/78,15 089; 1978/79, 15 089;1979/80,15 089 Hand. I11979/80, bladz. 1224 Kamerstukken 11979/80,15 089 (23) Hand. I 1979/80, bladz. 43