is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1996, 01-01-1996 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwerp Nr. Staatsblad wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 134, 141, 248, 295,619, 660, 661 inkomensbesluit IOAW 418 maatregelenbesluit Abw, loaw en loaz 360, 662 sanctiebesluit Abw, IOAW en IOAZ 360 tarieven administratieve boeten Abw, loaw en loaz 415, 662 vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen 142, 418, 691 vaststelling rekenpremies ziektewet en wachtgeldfondsen weigering rijksvergoeding Abw, loaw 142 en loaz 519 wet -svoorziening 134, 141 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK wet op de Nederlandse organisatie voor - rechtspositiebesluit wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 162, 680 regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel werkloosheid onderwijs- en 2, 416 onderzoekpersoneel 162, 338 WINKELSLUITINGSWET 1976 182, 208 WINKELTIJDENWET 182, 208 vrijstellingenbesluit - 183, 208 WISSELKOERS VAN DE GULDEN wet inzake de - wisselkoersbesluit 1979 516, 582 WONINGWET 312,313, 366 beheer sociale-huursector 536, 563, 669 bouwbesluit centraal fonds voor de volkshuis444 vesting 383,417, 536, 563 woninggebonden subsidies 1995 468, 563 IJKWET 592 ZAAIZAAD- EN PLANTGOEDWET 398 ZEEVAART wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting 181 ZIEKENFONDSWET 80, 185, 193, 562, 670, 671 aanwijzingsbesluit verplichtverzekerden - 6, 66, 355, 418 beperking kring verzekerden - 194, 418 inschrijvingsbesluit -verzekering toepassing artikel 8a, tweede lid, van 437 de - 595, 639, 683 vaststelling rijksbijdrage verplichte ziekenfondsverzekering 1995 verstrekkingenbesluit ziekenfonds354 verzekering 63, 541, 595, 639, 683

Onderwerp Nr. Staatsblad wet sociaal-fiscaal nummer -wet 193 ZIEKENHUISVOORZIENINGEN wet - 80, 185, 478, 567 ZIEKTEKOSTEN algemene wet bijzondere - 80, 185, 478, 479, 567 administratiebesluit bijzondere -verzekering 486, 540, 595, 683 bijdragebesluit zorg 486, 540, 595, indicatiebeoordeling verpleging en 607, 683 verzorging 563, 595, 602, 676, 683 inschrijvingsbesluit bijzondere -verzekering 1992 437 regeling vergoeding bijzondere -verzekering 563, 639 uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 418, 639, 677 zorgaanspraken bijzondere -verzekering 486, 563, 595, wet interne lastenverevening 639, 683 particuliere -verzekeringsbedrijf 264 wet op de toegang tot -verzekeringen vergoedingenbesluit particulier verzekerden 541, 595, 683 ZIEKTEWET 134, 141, 248, 295, 478, 479, 562, 661 vaststelling rekenpremies - en wachtgeldfondsen 142 wet terugdringing ziekteverzuim 134, 141 wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte 134, 141 VERBETERBLADEN In 1996 verschenen op de volgende Staatsbladen verbeterbladen: Jaargang 1995: 179, 563, 564, 578, 618, 636 Jaargang 1996: 127, 201, 206, 279, 280, 282, 376, 430, 441, 491 INLICHTINGEN OVER STAATSBLADEN: Afd. Wetgevingsdocumentatie: tel. 070-3706930/3706931/3707270 Bur. Kabinetszaken tel. 070-3706875