is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1996, no. 71-89, 01-01-1996

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te's-Gravenhage, 18 januari 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A. G. M. van de Vondervoort

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Staatssecretaris van Financiën, W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de achtste februari 1996

De Minister van Justitie, W. Sorgdrager

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1994/95, 1995/96, 24 315. Handelingen II 1995/96, blz. 872-914; 942-1004; 2642. Kamerstukken I 1995/96, 24 315 (156). Handelingen I 1995/96, zie vergadering d.d. 16 januari 1996.

6S0049 ISSN 0920 2064 Sdu Uitgevers 's-Gravenhage 1996