is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1996, no. 71-89, 01-01-1996

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1) (2) (3) Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgeMutaties (+ of-) op grond Mutaties (+ of -) op grond stelde begroting van eerste suppletore van tweede suppletore begroting begroting verplichuitgaven verplich- uitgaven verplichuitgaven tingen tingen tingen 02 Uitgaven inzake garantieverlening aan de Nederlandse FinancieringsMaatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. 0 0 03 Tijdelijke financiering van de liquiditeiten van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. 0 0 04 Deelnemingen in het kapitaal van internationale banken en andere financiële instellingen 244 013 524 019 - 19 439 - 64 660 05 Garanties en overeenkomsten van borgtocht inzake deelnemingen in kapitaal van ontwikkelingsbanken en andere financiële instellingen en kredietverlening aan ontwikkelingslanden 1 206 971 0 -256 716 + 1 125 06 Vervallen 07 Garanties uit hoofde van overeenkomsten met De Nederlandsche Bank N.V. en inzake deelneming in het kapitaal van de Europese Investeringsbank 0 0 + 600 000 08 Verstrekking van kredieten op grond van de deelneming van de Staat in het geïntegreerd EG-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van lidstaten 0 0 09 Deelneming in het kapitaal van de Europese Investeringsbank 0 11 505 - 11 505 10 Herverzekering door de Staat van door de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. verzekerde export- en importkredieten en koersrisico's 25 000 000 465 000 - 70 000 -110 000 11 Wet Herverzekering Investeringen 1969 250 000 0 + 250 000 12 Vervallen 13 Deelneming in het kapitaal van Europese banken 0 32 290 + 9 523 14 Garantie inzake deelneming in het kapitaal van Europese banken 0 0 15 Betalingsbalanssteun Oekraïne 0 0 04 01 Fiscale Zaken en Belastingen Personeel en materieel Belasting4 100 377 + 17 305 dienst 3 059 999 3 059 999 + 92 965 + 92 965 + 17 305 02 Vervallen 03 Bijdragen en staatsprijs betreffende fiscale zaken 478 478 04 Vergoeding van, in een EG-lidstaat opgekomen, geldelijke gevolgen, voortvloeiende uit een door Nederland ten onrechte gedaan verzoek tot bijstand als bedoeld in de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EG-heffingen 0 0 05 Rente wegens te late teruggave van belastingen 1 028 300 1 028 300 - 290 000 _ 290 000 —