is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1996, no. 90-120, 01-01-1996

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 1 februari 1996

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 1996

De Minister van Justitie, W. Sorgdrager

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1995/96, 24 400 XII. Handelingen II 1995/96, blz. 1742-1783; 1903-1953; 2031-2049; 2459-2468; 2597-2600. Kamerstukken I 1995/96, 24 400 XII (136, 136a). Handelingen I 1995/96, zie vergadering d.d. 30 januari 1996.

6S0097 ISSN 0920 - 2064 Sdu Uitgevers 's-Gravenhage 1996