is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1996, no. 121-130, 01-01-1996

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD 1996, 127

Vaststelling van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995

Verbetering

Op blz. 148, artikel 22.02, dient het derde lid, aanhef, als volgt te luiden:

3. Benaderingsformule voor KM

Indien geen carènediagram ter beschikking is, kan voor de berekening volgens het tweede lid en artikel 22.03, tweede lid, de waarde van KM met behulp van bijvoorbeeld de onderstaande benaderingsformules worden berekend:

Op blz. 159, artikel 23.12, eerste lid, dient het gestelde in onderdeel 2 van de tabel als volgt te luiden:

Groepen naar toegestane Bemanningsleden Aantal bemanningsleden bij aantal passagiers exploitatiewijze A, A 2 B 2. van 76 tot en met 250 schipper................„....... 1 2 2 personen stuurman.......................- - volmatroos....................matroos.........................- - 1 lichtmatroos..................- I 2 1 2 machinist.......................- - matroos-motordrijver.. I 1 1 1

In artikel 24.02, tweede lid, tabel van overgangsbepalingen, dienen ten aanzien van de volgende bepalingen de betreffende regel in de tabel als volgt te luiden: