is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1996, no. 281-310, 01-01-1996

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 15 mei 1996

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. A. F. M. O. van Mierlo

De Staatssecretaris van Justitie, E. M. A. Schmitz

Uitgegeven de werdejuni 1996

De Minister van Justitie, W. Sorgdrager

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1994/95, 1995/96, 24 152 (R 1536). Handelingen II 1995/96, blz. 4176-4193; 4218-4219. Kamerstukken I 1994/95, 24 152 IR 1536) 1260, 260a); 1995/96, 24 152 (R 1536) (244). Handelingen I 1995/96, zie vergadering d.d. 14 mei 1996.

6S0167 ISSN 0920 - 2064 Sdu Uitgevers 's-Gravenhage 1996