is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 56, 1887, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vakonderwijzers. B. F. Plasschaert, voor het Handteekenen. J. Gijls wijk, voor de Gymnastiek. School voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes. N°. 5 (Broerhuislaan.) Hoofd der School S. C. F. Mengel van Koetsveld van Ankeren. Vakonderwijzeressen. W. M. E. Enklaar, voor Eekenen en Wiskunde. E. F. Booy, voor Engelsch. Wed. O. J. C. Engelen, geb.v. Cattenburoh, voor Duitseb, J. van der Veen, voor Fransch en Aardrijkskunde. voor Nederlandsch. H. J. de Zeeuw, voor Gymnastiek. Onderwijzeressen. B. O. Cosijn, 2e kl. E. J. W. Masthoff, 3e kl, M. van den Berg, 3e kl. C. F. Benard, 3e kl. J. C. Eeyers, Se kl. Leeraren. Dr. V. A. Julius, voor Natuurkunde. Dr. W. D. Gratama, voor Natuurlijke Historie. B. F. Plasschaert, voor Handteekenen. Bijzondere Scholen. Hoofden der Scholen. a. H. L. Wassen, Koomsch-Cath. Parochiale Scholen.

57