is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 56, 1887, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. W. van Loon, 2e Luit. der Art. O. I. leger (ged.) C. J. Termijtelen, idem idem. Beambten. A. J. Lijsenaar, Boekhouder, Bureau van den Directeur. F. A. Arnold, Schrijver lek!., Patroonfabriek. E. J. Tennissen, idem le kl., Pyrot. Werkplaatsen. A. Koert, Portier aan de Patroonfabriek. E. J. Leertouwer, Mr. Vuurwerker le kl., inde Patroonfabriek. A. Walter, Mr. Vuurwerker 2e kl., inde Patroonfabriek. H. A. Soomer, Opzichter der Instrumentmakers en Metaaldraaiers en over de Werkt. Inrichtingen der Patroonfabriek. H, J. Biezeno, Mr. Vuurwerker le kl., inde Pyrotechnisohe Werkplaatsen. L. J. Van Leeuwen, idem 2e kl., inde Pyrotechnische Werkplaatsen. J. Dekker, Machinist en Stoker inde Patroonfabriek. Inspectie der Draagbare Wapenen. F. H. Usener (23), -p 5, Ridder W. 0., Majoor bij den Staf der Artillerie, Inspecteur der Draagbare Wapenen. Geweerwinkel. L. Rooseboom (20), Kapt. bij den Staf der Artillerie, Onder-Inspeoteur der Draagbare Wapenen , Chef van den Geweerwinkel, Onder-Directeur van het Wapen-Depot.

119