is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 56, 1887, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schuitenveren en Stoombootdiensten.

Van Delft naar Amsterdam. Op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, des namiddags te 3 uur. Van Amsterdam naar Delft. Op dezelfde dagen en uren. Scrhoefstoombootdienst-Reederi] „De Schie.” Vertrek van Delft en van Botterdam. Zomerdienst. Voormiddag 4d/2, 7, 10 en 12 uur. Namiddag 2,4, 6 en 8 uur. TPinlerdienst. Voormiddag 7, 10 en 12 uur. Namiddag 2,4 en 6 uur. De aanvang van Zomer- en Winterdienst wordt bij advertentie bekend gemaakt. Informatica te bekomen aan het Bestelkantoor op den Zuidwal; Gasthuislaan n°. 21 en Nieuwstraat n°. 6. De Pakschuiten op Rotterdam varen dagelijks, des morgens te 5 uur, in verband met de onderscheidene stoombooten en spoorwegen naar alle provinciën, van Rotterdam vertrekkende. Des namiddags te 3 uur van Rotterdam naar Delft leni" O Voor nadere informaliën vervoege men zich bij de marktschippers A. Dijkshoorn en H. P. Willens,

142