is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 56, 1887, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Gouda naar Delft en teru°-. Dinsdag des middags te 13 uur vertrekt een stoomboot van Gouda naar Delft, en Donderdags des morgens te 10 uur terug van Delft naar Gouda. Neemt ook goederen mede voor tusschenliggende plaatsen. Ligplaats te Delft nabij liet Café //Phoenix.” Van Delft naar Schiedam. Dinsdag, Woensdag en Vrijdag te 11 uur. Bestellingen worden aangenomen bij de wed. J. van Buuren & Zoon, Zuideinde. Vau Schiedam naar Delft. Donderdag des morgens te 6 uur, en terug des namiddags 3 uur. Van Delft naar Maassluis. Dagelijks, uitgezonderd Zondags, voormiddag 8 uur en namiddags 3 uur 10 min. Met 1 Maart in plaats ten 3 uur 10 min., ten 5 uur. Van Maassluis naar Delft. Maandag, Dinsdag , Woensdag, Vrijdag en Zaterdag voormiddags 9 uur en namidd. 3 uur. Met l April 3 uur, in plaats ten 3 uur. Bestellingen worden aangenomen bij C. Spoor, Buitenwatersloot. Van Delft naar Vlaardingen. Van 1 Maart tot 1 October des namiddags te 4 uur; van 1 October tot 1 Maart des namidd. te 8 uur. (Afgedrukt 13 Jan. 1887.)

144