is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1851, 1851

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COLLEGIBM, AMBTENAREN, ENZ.

COLLEGIEN EN AMBTENAREN, NIET TOT HET STEDELIJK BESTUUR BEHOORENDE, DOCH RESIDERENDE BINNEN DELFT. Hoogheemraadschap van Delfland. Dijkgraaf. Jonkh. Mr. G. L. H. Hooft, ig| te ’s Hage. Hoogheemraden. Mr. P. W. van den Boogaart, onder Rijswijk. Jonkh. Mr. A. van der Goes van Naters, g te Delft. Jonkh. Mr. W. Quarles van Ufford , te ’s Hage. Mr. C. T. Hoyer, te ’sllage. Mr. S. Hartogh Heys , g te Delft. Secretaris. A. Overgaauw Pennis. Penningmeester. Mr. H. A. A. van Berkel. Gezworen Klerk. J. Landmeter, | G.H.Landmeter,Adjunct.