is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om op et mm er «mm,

vanaf I°. Januari] 1851.

yan des morgens, des avonds. 16 November tot 31 Januari) , 8 ure , 4 ure. 1 Februarij » 15 Februari] , bal f8 ure, half 5 ure. 16 Februarij )) den laatsten id. 7 ure, 5 ure. 1 Maart » 15 Maart, half 7 ure, half 6 ure. 16 Maart » 31 Maart, 6 ure, 6 ure. Deze vijf tijdperken des middags om 12 ure en 1 ure. 1 April tot 15 April , 6 ure, half7 ure. 16 April »31 Augustus, half 6 ure, 7 ure. 1 September »15 September, 6 ure , half7 ure. Deze drie tijdperken des middags om 12 ure en half 2 ure. 16 September» 30 September, 6 ure, 6 ure. 1 October » 15 October, half? ure, half 6 ure. 16 October » 31 October, 7 ure, 5 ure. 1 November.» 15 November, half 8 ure ~ half 5 ure. Deze vier tijdperken des middags orn 12 ure en 1 ure.

BEPiiriVCEff

der WERUBAZËX.

Morgen schoft-uren. Geen. Geen. 9 tot 10 ure. half 9 tot half 10 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. half 9 tot half 10 ure. 9 tot 10 ure. Geen.

De aaavang der werktijd zal voortaan te gelijk met het luiden der klok zijn.