is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontruiming ontstaande, gevestigd te Utrecht, ouder Directie van B. Gr. Haverkamp Prins en A. Ingenegercn , en onder toezigt van twee Commissarissen. Agent voor het Kanton Delft, C. Pfeiffer.

LEVENSVERZEKERING enz.

I°. Algemeen Meisjes- Vrouwen- en Wcduwen-Fonds , gevestigd te Rotterdam, onder het Bestuur van R. Bordewyk , A. Smalt en A. J. Bicker Gaarten , als Hoofd-Commissarissen , en J. G. Arbon en P. K. Görlitz , als Directeuren. 2°. Algemeene Maatschappij voor Weezen , gevestigd te Rotterdam, onder het Bestuur van R. Bordewyk, A. Smalt en A. J. Bicker Caarten, als Hoofd-Commissarissen, en J. G. Arbon en P. K. Görlitz , als Directeuren. Plaatselijke Commissaris der beide Inrigtingen, voor de stad Delft en derzelver jurisdictie , C. Hoekwater. 3°. Maatschappij van Levensverzekering, gevestigd te Rotterdam en ’s Gravenhage , onder Bestuur van J. G. Arbon en P. K. Görlitz, te Rotterdam, en S. Essenius Greeff, te ’s Gravenhage. Agent der drie bovengenoemde Maatschappijen, voor de stad Delft en derzelver jurisdictie, G. Boet.

73