is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN AMSTERDAM.

Vertrek der regelmatig afvarende Stoombooten en Barges. Naar Harlingen. Dingsdag, Donderdag en Zaturdag, des morgens ten 7 ure ; t terug van Harlingen , Woensdag, Vrijdag en Zondag, des morgens ten 8 ure. Overtogt in 8 uren. Zwolle. Maandag, Woensdag en Vrijdag,' van af den aanvang der vaart tot 1 April, des morgens ten 8 ure; van 1 April tot 1 October , des morgens ten 11 ure; van 1 October tot aan het eindigen der vaart, des morgens ten 8 ure. Terug van Zwolle, Zondag , Dingsdag en Donderdag , des morgens ten 7 ure. Kampen. Van April tot October dagelijks , des morgens ten 6 ure ; terug van Kampen , dagelijks des namiddags ten half 2 ure. De wintcrbeurten worden door de Nieuwspapieren enz. nader bekend gemaakt. Nieuwediep en Helder. Van 15 April tot 31 October, dagelijks, des morgens ten 7 ure, uitgezonderd Maandags. Van 1 November tot 14 April, Zondag, Dingsdag en Vrijdag, des morgens ten 7 ure. Terug van bet Nieuwediep, op dezelfde dagen en uren.

132