is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marktmeesters van de Graanmarkt. A. Overgaauw Pennis , uit de Branders. uit de Moutmakers. J. Visser , uit de Grutters. H. L. Broekhuizen , uit de Bakkers. N. D. Overvoorde , wit de Graanhandelaars en Koornkoopers. Aug. J. van Bcrkel, uit de Brouwers. Commissarissen over de Boter- en Kaasmarkten. J. P. de Lange Wz., A. T. Fuunekotfcr. H. Kleyn van Willigen, Commissarissen over de Vischmarkt. W. H. van der Mandele, G. Gusscnhoven. T. J. Stadhouders, Commissarissen van de Broodbakkers. A. H. Wolterbeek, j J. Langervcld. W. J. Brouwer , Rijks en Plaatselijke Vee-Arts. J. L. N. Weisscnbruch Lz. Commissarissen, belast met het toezigt over alles wat het Slagten en Verkoopen van Vleesch enz. aangaat, en met het Toezigt over de Vleeschhal. J. H. Weber , Hoofd-Cornmies der Belastingen. J. L. N. Weisscnbruch lz., J. Groen in ’t Woud. En de Commies der Belastingen tijdelijk aan de Vleeschhal gestationeerd.

15