is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERLINGE VERHUURDERS VEREENIGING,

ten doel hebbende , om zoowel het ongeregelde bewonen , als ook wanbetalingen van Huurders van vaste Panden enz. , tegen te gaan , en elkander te waarborgen bij noodige geregtskosten; onder het bestuur van J. de Blom, J. van der Elzen, W. G. Metzelaar en J. Hoogendam, als Commissarissen, en M. Smit, als Secretaris.

HUUR- EN VERHUURKANTOOR

van D. A. van Alplien , alwaar Verhuurders hunne Huizen, Kamers, Tuinen, Pakhuizen, Zolders enz. , kunnen’ laten inschrijven welke te Huur zijn; zoodat Huurders aldaar kunnen vernemen wat open is , en, hij gemis van gading, ook hunne aanvragen kunnen laten inschrijven.

algemeens vereeniging

van Eigenaren tot Verwaarborging van Geregtskostcn tegen gebrekige Huurders , wegens gedwongen Ontruiming ontstaande, gevestigd te Utrecht, onder Directie van B. G. Haverkamp Prins en A. Ingcnegercn , en onder loezigt van twee Commissarissen. Agent voor het Kanton Delft , C. Pfeiffer.

73