is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Militaire Magl.

CORPSEN IN GARNIZOEN TE DELFT.

Eerste Segement Vesting-Artillerie. Staf, 9e, !oe, 11e, 12e en Depót-kompagnie te Delft. W. Baron Bentinck tot Nyenhuis , Ü 4 lg (35) , Buitengewoon Kamerheer van Z. M., Kolonel Koramandant. M. T. Elout, 4 E.K. 4tg (20), Kapt. Adjudant. C. J. Inde Beton, §5 (20), Kapt. Instructeur. M. van Oorschot, 0 (30), Kapt. Kwartiermeester. W. M. Visser, (25), Kapt. Admin. van Kleeding. Kapiteins. P. C. G. van der Kun, !g (30), 10e komp. P. G. Callenfels, E.K. 4 igi (25), 9e komp. G. J. Coerman, !§S (25), 11e komp. W. H. Kolder , (20), 12e komp. J. A. von Schubert.r, SS (20), Depót komp. Eerste Luitenants. L. Zegcrs Veeckens , Jü 4 g (20), 12c komp. H. C. L. Blaauw, (15), gedetacheerd bij de Inspectie der Draagbare Wapenen.