is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Maatschappij naar bovengenoemde onderscheidene plaatsen. NB. Tot het bespreken of nemen van plaatsen voor genoemde Stoombooten, gelieve men zich des avonds te voren aldaar te adresseren. NB. De andere Stoompakketbooten van Rotterdam naar Londen , niet tot de Maatschappij beboerende , vertrekken geregeld des Woensdags en Zafurdags , op zoodanige uren als telken reize door de Nieuwsbladen wordt bekend gemaakt.

Vereenigde ’s Hertogenbossche Stoomboot-Maatschappijen. Zomerdienst. Yan ’s Bosch naar Schiedam , dagelijks , uitgezonderd des Zondags , des morgens ten half 6 ure. Van ’s Bosch naar Rotterdam, dagelijks , des morgens ten 8 ure. Van Rotterdam naar ’s Bosch , dagelijks , des morgens ten 8 ure , en des middags ten 1 ure ; uitgezonderd des Zondags (van het Oude Hoofd). Van Schiedam naar ’s Bosch , dagelijks, des middags ten 12 ure , uitgezonderd des Zondags. tVint er dienst. Van ’s Bosch naar Rotterdam dagelijks , des morgens ten 7 ure. Van Rotterdam naar ’s Bosch dagelijks , des morgens ten 8 ure (van het Oude Hoofd). II

129