is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inde Wintermaanden.

Dagelijks, des morgens ten half 8 en des namiddags ten half 3 ure. Yan Alkmaar, des morgens ten half 7 en des namiddags ten 1 ure.

Naar Zaandam.

Vertrekt viermaal daags, vise versa. Ligplaats aan do Nieuwe Stads Herberg.

Naar de Lemmer.

Zondag , des morgens ten 6 ure ; Maandag , Woensdag en Vrijdag , des morgens ten 7 ure. Terug van de Lemmer , Zondag , des namiddags ten 2 ure ■ Dingsdag, Donderdag en Zaturdag, des morgens ten 10 ure.

Naar Hamburg, in correspondentie met Lubeck en St. Petersburg.

Inden vroegen morgen van den 5 , 10 , 15, 20 , 25 en 30 van elke maand.

133